bursa escort- bursa escort- konya escort- mersin escort- şahin k porno- liseli ifşa porno- seks hikayeleri สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต (Research Ethics Office Of Rangsit University)
คุณพึงพอใจในการใช้งานแค่ไหน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการเช้าชม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์
Card image cap

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีและมหาวิทยาลัยรังสิต วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ : 02 มี.ค. 2564
อ่านแล้ว 164 คน
Card image cap

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชม สำนักงานจริยธรรมการวิจัย วันที่ 2 ตุลาคม 2563

วันที่ : 06 ต.ค. 2563
อ่านแล้ว 310 คน
การจัดอบรม

ฝึกอบรมสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน วันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ : 06 ต.ค. 2563
อ่านแล้ว 439 คน

โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์

วันที่ : 14 ส.ค. 2562
อ่านแล้ว 642 คน

[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 06 มิ.ย. 2562
อ่านแล้ว 693 คน

[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 10 ต.ค. 2561
อ่านแล้ว 496 คน

[2560] โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 16 พ.ค. 2561
อ่านแล้ว 581 คน

[2560] โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์

วันที่ : 29 ก.ย. 2560
อ่านแล้ว 577 คน
bursa escort bursa escort konya escort akşehir escort karatay escort meram escort selçuklu escort çumra escort escort konya beyşehir escort
bursa escort bursa escort