โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ติดต่อเรา
 
ที่อยู่
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย (Research Ethics Office) 
อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์ ชั้น 5 ห้อง 504 มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347  หมู่บ้านเมืองเอก ถนนพหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง ปทุมธานี 12000 
โทรศัพท์ : 02-791-5728
โทรสาร : 0-2791-5704
 
อีเมล์ : rsuethics@rsu.ac.th