โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ระหว่างการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.006 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้ว 06 ส.ค. 2563 312
2 RSU-ERB.007 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัย 16 ก.ค. 2563 308
bursa escort bursa escort