โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
แบบฟอร์มดาวน์โหลด
ระหว่างการพิจารณารับรองโครงการวิจัยในคน
ลำดับ รายการเอกสาร อัพเดรตล่าสุด โหลดแล้ว/คน ดาวน์โหลด
1 RSU-ERB.006 บันทึกข้อความนำส่งโครงการวิจัยที่แก้ไขแล้ว 30 ก.ย. 2563 735
2 RSU-ERB.007 แบบฟอร์มการปรับแก้ไขโครงการวิจัย 15 พ.ย. 2564 713