คุณพึงพอใจในการใช้งานแค่ไหน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Link

Counter


Meeting
Card image cap

Full Board Review Meeting No. 4/2022, Friday, April 22, 2022

Date : 05 April 2022
views 1107 คน
Card image cap

Full Board Review Meeting No. 3/2022, Friday March 25, 2022

Date : 07 March 2022
views 93 คน
Card image cap

Full Board Review Meeting No. 2/2022 Friday 25 February 2022

Date : 25 February 2022
views 63 คน
Card image cap

Full Board Review Meeting No. 1/2022, Friday, February 4, 2022

Date : 13 January  2022
views 122 คน
Infomation
Card image cap

Training project "Techniques for filling out forms for applying for human research ethics certification"

Date : 04 April 2022
views 3519 คน
Card image cap

Forensic science institute visits the Office of Human Research Ethics Rangsit University

Date : 07 March 2022
views 465 คน
Card image cap

Dusit Thani College visited the Research Ethics Office on February 22, 2022.

Date : 22 February 2022
views 469 คน
Card image cap

Training on “Human Research Ethics”

Date : 20 January  2022
views 458 คน
Card image cap

Human Research Ethics Training (Online)

Date : 20 January  2022
views 468 คน
Card image cap

Human Research Ethics Committee Meeting No. 1/21, Friday, August 27, 2021 (online meeting)

Date : 27 August 2021
views 459 คน
Training
Card image cap

Training project "Techniques for filling out forms for applying for human research ethics certification"

Date : 14 March 2022
views 122 คน
Card image cap

[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

Date : 06 June 2019
views 4022 คน
Card image cap

[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

Date : 10 October 2018
views 666 คน
Card image cap

[2560] โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

Date : 16 May 2018
views 821 คน
Card image cap

[2560] โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์

Date : 29 September 2017
views 743 คน
Card image cap

[2555] โครงการอบรม เรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

Date : 24 September 2012
views 539 คน