โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
คู่มือเกี่ยวกับการวิจัย
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2019-07-26
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 0 คน.

แนวทาง-ประกาศต่างๆ เพื่อประกอบการปรับ SOPs

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2018-10-06
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 0 คน.

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน (มคจค.) พ.ศ.2556 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2018-10-06
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 1 คน.

National Policy Guidelines for Human Research 2015

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2018-10-05
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 4 คน.

จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

ดาวน์โหลด