โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
คู่มือเกี่ยวกับการวิจัย
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2021-09-03
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 0 คน.

ระเบียบวิธีดำเนินการมาตรฐาน Version 2.0 [14 สิงหาคม 2564]

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2020-12-07
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 0 คน.

คู่มือสำหรับนักวิจัยในการส่งจริยธรรมการวิจัยในคน

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2020-12-07
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 0 คน.

คู่มือสำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2019-07-26
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 0 คน.

แนวทาง-ประกาศต่างๆ เพื่อประกอบการปรับ SOPs

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2018-10-06
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 0 คน.

มาตรฐานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย ในคน (มคจค.) พ.ศ.2556 (สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)

ดาวน์โหลด
Card image cap
คู่มือ
วันที่ : 2018-10-06
จำนวนผู้ดาวน์โหลด : 1 คน.

National Policy Guidelines for Human Research 2015

ดาวน์โหลด