โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
Card image cap

โครงการอบรม "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

วันที่ : 04 เม.ย. 2565
อ่านแล้ว 3518 คน
Card image cap

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 07 มี.ค. 2565
อ่านแล้ว 465 คน
Card image cap

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชม สำนักงานจริยธรรมการวิจัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ : 22 ก.พ. 2565
อ่านแล้ว 469 คน
Card image cap

การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

วันที่ : 20 ม.ค.  2565
อ่านแล้ว 457 คน
Card image cap

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

วันที่ : 20 ม.ค.  2565
อ่านแล้ว 468 คน
Card image cap

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 (ประชุมออนไลน์)

วันที่ : 27 ส.ค. 2564
อ่านแล้ว 459 คน
Card image cap

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานีและมหาวิทยาลัยรังสิต วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

วันที่ : 02 มี.ค. 2564
อ่านแล้ว 460 คน
Card image cap

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชม สำนักงานจริยธรรมการวิจัย วันที่ 2 ตุลาคม 2563

วันที่ : 06 ต.ค. 2563
อ่านแล้ว 457 คน
หน้า|