โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ภาพการประชุม
การประชุม Full Board review ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ลงข่าว : 13 ม.ค.  2565 | ผู้ลงข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : คน

ภาพการประชุม