โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2

วันที่ลงข่าว : 21 ส.ค. 2562 | ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 264 คน

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานปฏิบัติการระดับ 2 ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ. 2562 ณห้องประชุมจำรัส ฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ทั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ อาจารย์ นักวิจัย ผู้ดำเนินการ/ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ได้มีความเข้าใจกฎระเบียบ หลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพและดำเนินการได้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่านเท่านั้น 

ผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถลงทะเบียนได้ที่ url: https://forms.gle/912cwrHotxJo6e1f7

รายละเอียดกำหนดการอบรมดูได้ที่ http://www2.kmutt.ac.th/news/newsdetail.aspx…

ปิดรับรายชื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เพื่อจัดทำรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมต่อไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณณมล วรปรีดา โทรศัพท์ 0-2470-9623 หรือ E-mail: ethics@mail.kmutt.ac.th

 

bursa escort bursa escort