โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
News
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563

Date : 24 January  2020 | Post by : Admin | views : 2399

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2563
จัดในวันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ค่าลงทะเบียน 600 บาทต่อท่าน
เข้าอบรมครบ 6 ชั่วโมงมีรับใบประกาศนียบัตรรับรองการเข้ารับการอบรมมอบให้
ด่วนๆ 
มีจำนวนจำกัด 100 ที่นั่งเท่านั้น ศูนย์ฯ จะรับผู้เข้าอบรมตามลำดับก่อนหลังการชำระค่าลงทะเบียน
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการสมัครได้ที่ https://tinyurl.com/register2020-sc1

 

Download รายละเอียดโครงการได้ที่ https://drive.google.com/…/1CO_t6L03eH0aOwoObzBlvozGkc…/view  
bursa escort bursa escort