โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
News
วช. เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์"

Date : 03 August 2020 | Post by : Admin | views : 24

????????วช. เชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์" จำนวน 2 ครั้ง 

⏭ครั้งที่ 30-2-2563 ระหว่างวันที่ 10 - 11 กันยายน 2563
⏭ครั้งที่ 31-3-2563 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 
ณ ห้องแกรนด์บอลรูท ชั้น 2 โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเพื่อขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ สามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ สพสว.  https://labanimals.nrct.go.th พร้อมส่งเอกสารแบบคำขอและหลักฐานประกอบการยื่นฯ ทางไปรษณีย์ ค่าลงทะเบียนการอบรมท่านละ 600 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2561-2445 ต่อ 621 หรือ E-mail: labanimals@nrct.go.th
 
bursa escort bursa escort