โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

วันที่ลงข่าว : 20 ม.ค.  2565 | ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 457 คน

การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” 

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565  ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

หลักสูตร ที่นักวิจัยมืออาชีพทุกท่านต้องมี !!  ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรใดๆ หรือ ส่วนบุคคล !!

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐาน
  • เพื่อทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย ให้แก่นักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อทราบถึงวิธีปฏิบัติในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
  • เพื่อทราบบทบาทหน้าที่ของนักวิจัยและการดำเนินการหลังได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัย

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 28 มกราคม 2565 ด่วน!! รับจำนวนจำกัด 60 คนเท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.career4future.com/hre65

หรือ สอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอริสรา โทร. 095-764-9803