โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง

วันที่ลงข่าว : 21 ส.ค. 2562 | ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 329 คน

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง "จริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์" รุ่นที่ 3/2562 ในวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้อง 101 ประชาสังคม อุดมพัฒน์ ชั้น 1 อาคารประชาอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://tinyurl.com/SC3-2562 สอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2849-6220, 0-2849-6223 

ค่าลงทะเบียนคนละจำนวน 600 บาท
Download รายละเอียดโครงการ
Download จดหมายประชาสัมพันธ์
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนภายหลังการชำระแล้วในทุกกรณี

 

 

bursa escort bursa escort