โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Training
[2555] โครงการอบรม เรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

Date : 24 September 2012 | Post by : Admin | views : 275
โครงการอบรม เรื่อง “แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ" วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ. 4-103 ชั้น 1 อาคาร วิทยาศาสตร์ (4) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพการจัดการอบรม

bursa escort bursa escort