โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
การจัดอบรม
[2560] โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์

วันที่ลงข่าว : 29 ก.ย. 2560 | ผู้ลงข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 743 คน
วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 12/1-501 และ 12/1-502 ชั้น 5 อาคารรังสิตประยูรศักดิ์ 2 (ตึก 12/1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยากร 4 ท่าน 1. รองศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง โสภิต ธรรมอารี 2. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ 3. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์ ทวิป กิตยาภรณ์ 4. คุณณรงค์ฤทธิ์ ศักดิ์แสง

ภาพการจัดการอบรม