โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
การจัดอบรม
[2560] โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ลงข่าว : 16 พ.ค. 2561 | ผู้ลงข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 821 คน
โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด(ตึก 7) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวิทยากร 4 ท่าน 1. ศาสตราจารย์ พญ. พรรณแข มไหสวริยะ 2. อาจารย์ ดร.บุษบา ศุภวัฒน์ธนบดี 3. รองศาสตราจารย์ พญ. ทิพาพร ธาระวานิช 4. พ.อ. รองศาสตราจารย์ นพ. สุธี พานิชกุล

ภาพการจัดการอบรม