โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
การจัดอบรม
[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่ลงข่าว : 10 ต.ค. 2561 | ผู้ลงข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 666 คน
หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1-605 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวิทยากร 3 ท่าน 1. ศ. ระพีพรรณ คำหอม 2. รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช 3. รศ.ดร.พอ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ภาพการจัดการอบรม