โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Training
[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

Date : 10 October 2018 | Post by : Admin | views : 269
หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1-605 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีวิทยากร 3 ท่าน 1. ศ. ระพีพรรณ คำหอม 2. รศ.นพ.จักรชัย จึงธีรพานิช 3. รศ.ดร.พอ. ถวัลย์ ฤกษ์งาม

ภาพการจัดการอบรม

bursa escort bursa escort