โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
การจัดอบรม
[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ลงข่าว : 06 มิ.ย. 2562 | ผู้ลงข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 4022 คน
โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพการจัดการอบรม