โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Training
[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

Date : 06 June 2019 | Post by : Admin | views : 324
โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้อง 6-200 อาคาร Student Center มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพการจัดการอบรม

bursa escort bursa escort