โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
การจัดอบรม
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์

วันที่ลงข่าว : 14 ส.ค. 2562 | ผู้ลงข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 263 คน
วิทยากร: ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล จากภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพการจัดการอบรม

bursa escort bursa escort