โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
Training
โครงการอบรม เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย สายสังคมศาสตร์

Date : 14 August 2019 | Post by : Admin | views : 264
วิทยากร: ผศ.ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล จากภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1-702 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต

ภาพการจัดการอบรม

bursa escort bursa escort