โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
การจัดอบรม
โครงการอบรม "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

วันที่ลงข่าว : 14 มี.ค. 2565 | ผู้ลงข้อมูล : ผู้ดูแลระบบ | จำนวนผู้อ่าน : 122 คน
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน" โดยวิทยากร รศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ผศ.ดร.ฐิติ วิทยสรณะ รองประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นายวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานจริยธรรมการวิจัย เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00–12.00 น. (รูปแบบ Online) ในการนี้ สำนักงานจริยธรรมการวิจัย จึงขอเรียนเชิญท่าน ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ที่สนใจเข้าร่วมเข้าร่วมอบรม โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://shorturl.asia/74gx1 หรือสแกน QR code เพื่อลงทะเบียน **สำหรับ LINK เข้าร่วมอบรม จะนำส่งให้ท่านอีกครั้งผ่านทางอีเมลที่สมัครเข้าร่วมอบรม**

ภาพการจัดการอบรม