คุณพึงพอใจในการใช้งานแค่ไหน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการเช้าชม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ภาพประชุม
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 4/2567 วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

วันที่ : 04 เม.ย. 2567
อ่านแล้ว 64 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 3/2567 วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2567

วันที่ : 14 มี.ค. 2567
อ่านแล้ว 79 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 2/2567 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

วันที่ : 09 ก.พ. 2567
อ่านแล้ว 110 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 1/2567 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567

วันที่ : 12 ม.ค.  2567
อ่านแล้ว 140 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 11/2566 วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566

วันที่ : 07 ธ.ค. 2566
อ่านแล้ว 169 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 10/2566 วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566

วันที่ : 13 พ.ย. 2566
อ่านแล้ว 213 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
Card image cap

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2566 และอบรมระเบียบวิธีดำเนินการมาตรฐานStandard Operating Procedures (Version 2.2)

วันที่ : 29 ก.พ. 2567
อ่านแล้ว 71 คน
Card image cap

วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติ - อาชญาวิทยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ : 20 ก.พ. 2567
อ่านแล้ว 73 คน
Card image cap

การรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จาก SIDCER-FERCAP และ NECAST ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566

วันที่ : 31 ส.ค. 2566
อ่านแล้ว 368 คน
Card image cap

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วม MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

วันที่ : 19 เม.ย. 2566
อ่านแล้ว 1426 คน
Card image cap

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก)่ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ : 16 ก.พ. 2566
อ่านแล้ว 1498 คน
Card image cap

ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอเพื่อขอการรับรองการวิจัยในคน

วันที่ : 23 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 1593 คน
การจัดอบรม
Card image cap

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

วันที่ : 11 พ.ค. 2566
อ่านแล้ว 395 คน
Card image cap

โครงการอบรม ระเบียบวิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (Version 2.1)

วันที่ : 19 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 2860 คน
Card image cap

VDO เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
อ่านแล้ว 2740 คน
Card image cap

โครงการอบรม "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

วันที่ : 14 มี.ค. 2565
อ่านแล้ว 3059 คน
Card image cap

[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 06 มิ.ย. 2562
อ่านแล้ว 3735 คน
Card image cap

[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 10 ต.ค. 2561
อ่านแล้ว 3338 คน