คุณพึงพอใจในการใช้งานแค่ไหน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการเช้าชม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ภาพประชุม
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 8/2565 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566

วันที่ : 15 ก.ย. 2566
อ่านแล้ว 32 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 7/2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

วันที่ : 31 ส.ค. 2566
อ่านแล้ว 61 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 6/2566 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566

วันที่ : 25 ก.ค. 2566
อ่านแล้ว 73 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 5/2566 วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2566

วันที่ : 20 มิ.ย. 2566
อ่านแล้ว 105 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

วันที่ : 12 พ.ค. 2566
อ่านแล้ว 138 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

วันที่ : 13 มี.ค. 2566
อ่านแล้ว 2474 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
Card image cap

การรับรองคุณภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จาก SIDCER-FERCAP และ NECAST ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2566

วันที่ : 31 ส.ค. 2566
อ่านแล้ว 14 คน
Card image cap

มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วม MOU การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

วันที่ : 19 เม.ย. 2566
อ่านแล้ว 1250 คน
Card image cap

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก)่ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ : 16 ก.พ. 2566
อ่านแล้ว 1330 คน
Card image cap

ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอเพื่อขอการรับรองการวิจัยในคน

วันที่ : 23 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 1326 คน
Card image cap

การประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2565

วันที่ : 19 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 1291 คน
Card image cap

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ : 08 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 1320 คน
การจัดอบรม
Card image cap

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566

วันที่ : 11 พ.ค. 2566
อ่านแล้ว 100 คน
Card image cap

โครงการอบรม ระเบียบวิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (Version 2.1)

วันที่ : 19 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 2453 คน
Card image cap

VDO เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
อ่านแล้ว 2555 คน
Card image cap

โครงการอบรม "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

วันที่ : 14 มี.ค. 2565
อ่านแล้ว 2722 คน
Card image cap

[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 06 มิ.ย. 2562
อ่านแล้ว 3552 คน
Card image cap

[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 10 ต.ค. 2561
อ่านแล้ว 3213 คน