คุณพึงพอใจในการใช้งานแค่ไหน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการเช้าชม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ภาพประชุม
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 6/2565 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
อ่านแล้ว 21 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 5/2565 วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
อ่านแล้ว 15 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 4/2565 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
อ่านแล้ว 18 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 3/2565 วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565

วันที่ : 07 มี.ค. 2565
อ่านแล้ว 112 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 2/2565 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ : 25 ก.พ. 2565
อ่านแล้ว 85 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 1/2565 วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ : 13 ม.ค.  2565
อ่านแล้ว 117 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
Card image cap

โครงการอบรม "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

วันที่ : 04 เม.ย. 2565
อ่านแล้ว 55 คน
Card image cap

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานด้านการดำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 07 มี.ค. 2565
อ่านแล้ว 109 คน
Card image cap

วิทยาลัยดุสิตธานี เข้าเยี่ยมชม สำนักงานจริยธรรมการวิจัย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

วันที่ : 22 ก.พ. 2565
อ่านแล้ว 74 คน
Card image cap

การอบรม “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

วันที่ : 20 ม.ค.  2565
อ่านแล้ว 111 คน
Card image cap

อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ออนไลน์)

วันที่ : 20 ม.ค.  2565
อ่านแล้ว 240 คน
Card image cap

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ครั้งที่ 1/2564 วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 (ประชุมออนไลน์)

วันที่ : 27 ส.ค. 2564
อ่านแล้ว 138 คน
การจัดอบรม
Card image cap

VDO เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
อ่านแล้ว 42 คน
Card image cap

โครงการอบรม "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

วันที่ : 14 มี.ค. 2565
อ่านแล้ว 161 คน
Card image cap

[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 06 มิ.ย. 2562
อ่านแล้ว 998 คน
Card image cap

[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 10 ต.ค. 2561
อ่านแล้ว 721 คน
Card image cap

[2560] โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 16 พ.ค. 2561
อ่านแล้ว 909 คน
Card image cap

[2560] โครงการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมสำหรับอาจารย์ และนักศึกษาที่ทำงานวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในมนุษย์

วันที่ : 29 ก.ย. 2560
อ่านแล้ว 865 คน