คุณพึงพอใจในการใช้งานแค่ไหน
  • ดีมาก
  • ดี
  • พอใช้
โลโก้
สำนักงานจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
Research Ethics Office
ปรับขนาดตัวอักษร
ก-  ก ก+
| ปรับโทนสี
C C C
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ประวัติการเช้าชม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ภาพประชุม
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 3/2566 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

วันที่ : 13 มี.ค. 2566
อ่านแล้ว 43 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 2/2566 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่ : 03 ก.พ. 2566
อ่านแล้ว 71 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566

วันที่ : 13 ม.ค.  2566
อ่านแล้ว 106 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 10/2565 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565

วันที่ : 08 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 94 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 9/2565 วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

วันที่ : 31 ต.ค. 2565
อ่านแล้ว 181 คน
Card image cap

การประชุม Full Board review ครั้งที่ 8/2565 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565

วันที่ : 13 ก.ย. 2565
อ่านแล้ว 117 คน
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
Card image cap

ขอเชิญร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก)่ มหาวิทยาลัยรังสิต รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ : 16 ก.พ. 2566
อ่านแล้ว 60 คน
Card image cap

ขอเชิญ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนข้อเสนอเพื่อขอการรับรองการวิจัยในคน

วันที่ : 23 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 66 คน
Card image cap

การประชุม คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ประจำปี 2565

วันที่ : 19 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 46 คน
Card image cap

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ : 08 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 63 คน
Card image cap

วช. จับมือ มสจท. และสถาบันภาคี 46 หน่วยงาน ลงนาม MOU ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

วันที่ : 13 ก.ย. 2565
อ่านแล้ว 91 คน
Card image cap

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่สำนักคณะกรรมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ : 06 ก.ย. 2565
อ่านแล้ว 113 คน
การจัดอบรม
Card image cap

โครงการอบรม ระเบียบวิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (Version 2.1)

วันที่ : 19 ธ.ค. 2565
อ่านแล้ว 71 คน
Card image cap

VDO เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
อ่านแล้ว 220 คน
Card image cap

โครงการอบรม "เทคนิคการกรอกแบบฟอร์มเพื่อยื่นขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน"

วันที่ : 14 มี.ค. 2565
อ่านแล้ว 425 คน
Card image cap

[2562] โครงการอบรมสำหรับอาจารย์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐานการวิจัยในคน และเทคนิคการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

วันที่ : 06 มิ.ย. 2562
อ่านแล้ว 1252 คน
Card image cap

[2561] หลักสูตรอบรมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 10 ต.ค. 2561
อ่านแล้ว 914 คน
Card image cap

[2560] โครงการอบรม สำหรับคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย เรื่อง หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์

วันที่ : 16 พ.ค. 2561
อ่านแล้ว 1158 คน